[vc_row][vc_column width=”1/4″][eikra-vc-image-text-box title=”MAGNUS CARLSEN” subtitle=”Vua cờ vua thế giới” link=”https://sunday.b1u.org/magnus-carlsen/” image=”4498″][eikra-vc-image-text-box title=”JOSE RAIL CAPABLANCA” subtitle=”” link=”https://sunday.b1u.org/jose-rail-capablanca/” image=”4515″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][eikra-vc-image-text-box title=”GARRY KASPAROV” subtitle=”Vĩ đại nhất trong các huyền thoại!” link=”https://sunday.b1u.org/garry-kasparov/” image=”4497″][eikra-vc-image-text-box title=”Alexander Alekhine” subtitle=”” link=”https://sunday.b1u.org/alexander-alekhine/” image=”4706″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][eikra-vc-image-text-box title=”ANATOLY KARPOV” subtitle=”” link=”https://sunday.b1u.org/anatoly-karpov/” image=”4499″][eikra-vc-image-text-box title=”BOBBY FISCHER” subtitle=”” link=”https://sunday.b1u.org/bobby-fischer/” image=”4565″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][eikra-vc-image-text-box title=”WILHELM STEINITZ” subtitle=”” link=”https://sunday.b1u.org/wilhelm-steinitz/” image=”4512″][eikra-vc-image-text-box title=”Mikhail Moiseyevich Botvinnik” subtitle=”” link=”https://sunday.b1u.org/mikhail-moiseyevich-botvinnik/” image=”4690″][/vc_column][/vc_row]