Từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 2013 8 đại cao thủ cờ Vua sẽ họp mặt luận kiếm tại Luân Đôn, Anh Quốc, để chọn người đấu với đương kim VĐTG Viswanathan Anand vào tháng 11 năm nay.

Thành phần 8 đại cao thủ là:

1. Magnus Carlsen 2872
2. Vladimir Kramnik 2810
3. Levon Aronian 2809
4. Teimour Radjabov 2793
5. Alexander Grischuk 2764
6. Vasily Ivanchuk 2757
7. Peter Svidler 2747
8. Boris Gelfand 2740

Tám kỳ thủ này đã được mời dựa theo thể chế sau:

– Ba kỳ thủ đươc thứ hạng cao nhất tại giải World Cup 2011:
Peter Svidler (2747, Russia), Alexander Grischuk (2764, Russia) and Vassily Ivanchuk (2757, Ukraine)

– Kỳ thủ thua trận VĐTG 2012: Boris Gelfand (2740, Israel).

– Ba kỳ thủ với elo trung bình cao nhất từ bản elo chính thức của FIDE của tháng 7 2011 và tháng 1 2012: Magnus Carlsen (2872, Norway), Vladimir Kramnik (2810, Russia) and Levon Aronian (2809, Armenia).

– Một kỳ thủ được BTC chọn: Teimour Radjabov (2793, Azerbaijan).

Tổng cộng số tiền thưởng là 510.000 euro (663.510 US Dollar. 13.900.560.000 Đồng VN).

Chương Trình

Vòng 1   15.03.13        Vòng 8 24.03.13   
Aronian   -   Carlsen      Carlsen   -   Aronian
Gelfand   -   Radjabov    Radjabov   -   Gelfand
Ivanchuk   -   Grischuk    Grischuk   -   Ivanchuk
Svidler   -   Kramnik      Kramnik   -   Svidler

Vòng 2   16.03.13         Vòng 9   25.03.13   
Carlsen   -   Kramnik      Kramnik   -   Carlsen
Grischuk   -   Svidler      Svidler   -   Grischuk
Radjabov   -   Ivanchuk    Ivanchuk   -   Radjabov
Aronian   -   Gelfand      Gelfand   -   Aronian

Vòng 3   17.03.13         Vòng 10   27.03.13   
Gelfand   -   Carlsen      Carlsen   -   Gelfand
Ivanchuk   -   Aronian     Aronian   -   Ivanchuk
Svidler   -   Radjabov      Radjabov   -   Svidler
Kramnik   -   Grischuk     Grischuk   -   Kramnik

Vòng 4   19.03.13         Vòng 11   28.03.13   
Carlsen   -   Grischuk      Grischuk   -   Carlsen
Radjabov   -   Kramnik     Kramnik   -   Radjabov
Aronian   -   Svidler       Svidler -   Aronian
Gelfand   -   Ivanchuk      Ivanchuk   -   Gelfand

Vòng 5   20.03.13         Vòng 12   29.03.13   
Ivanchuk   -   Carlsen     Carlsen   -   Ivanchuk
Svidler   -   Gelfand       Gelfand   -   Svidler
Kramnik   -   Aronian      Aronian   -   Kramnik
Grischuk   -   Radjabov    Radjabov   -   Grischuk

Vòng 6   21.03.13         Vòng 13   31.03.13   
Svidler   -   Carlsen       Radjabov   -   Carlsen
Kramnik   -   Ivanchuk     Grischuk   -   Aronian
Grischuk   -   Gelfand      Kramnik   -   Gelfand
Radjabov   -   Aronian     Svidler   -   Ivanchuk

Vòng 7   23.03.13         Vòng 14   01.04.13   13:00 CET
Carlsen   -   Radjabov      Carlsen   -   Svidler
Aronian   -   Grischuk      Ivanchuk   -   Kramnik
Gelfand   -   Kramnik      Gelfand   -   Grischuk
Ivanchuk   -   Svidler      Aronian   -   Radjabov


Với 70% độc giả cho rằng Carlsen sẽ chiến thắng ở thăm dò dư luận này thì có thể thấy rằng người hâm mộ đang tin tưởng vào trận đọ sức Anand - Carlsen cuối năm nay.

Poll Results: Who will win the 2013 Candidates' Tournament to challenge Anand?

Tuy nhiên dù có trở thành vua cờ mới thì Carlsen vẫn không phá được kỷ lục vua cờ trẻ nhất của huyền thoại sống của làng cờ Kasparov.


(Visited 41 times, 1 visits today)