Based on many chess games which Championship – Magnus Carlsen played with many famous chess players in the world, you can study by yourself and build your own system for White. Here are the famous games and with many beautify chess tactics and strategies.

Let’s see below clip to improve your chess system:

Hệ thống khai cuộc của Nhà Vô địch thế giới Magnus Carlsen tập hợp các ván đấu do Carlsen cầm bên trắng và giành thắng lợi trước các đấu thủ mạnh trên thế giới.

Qua các ván đấu, người xem có thể tự đúc kết hệ thống của Carlsen khi cầm quân trắng để chống lại các phòng thủ của bên Đen như thế nào.

Hãy cùng xem clip sau đây để có thể cải thiện hệ thống khai cuộc của mình:

https://www.youtube.com/watch?v=sOBW6VYbcEs

 

Sunday Chess TV

(Visited 60 times, 1 visits today)