Thế Cờ mang hình Tổ Quốc.
Thế Cờ mang hình Tổ Quốc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả là bạn có nick name vuquochoat83.

Nguyên văn bởi vuquochoat83 View Post
Xin chào tất cả các bác, các chú các anh yêu cờ thế.
Gần đây em có xếp một hình cờ gần giống bản đồ Việt Nam, không biết trước kia có ai đã từng xếp chưa. Tuy sức cờ còn thô thiển không lượng sức mình. Nhưng em cũng xin đưa lên để anh em và các bác các chú cùng nhau tranh luận. Vì buộc phải xếp theo hình bản đồ nên nước cờ không có gì là hay ho. Đó cũng chính là một hạn chế lớn cho hình cờ này của em. Hình cờ này không phải là những nước chiếu liên tục nên có rất nhiều biến, mà với sức cờ có hạn của em thật không thể xét hết được những nước hay hơn. Em đưa lên trên diễn đàn với mong muốn các bậc tiền bối cùng anh em bổ sung hoặc thêm hoặc bớt để làm sao cho hình cờ này thêm hoàn thiện như vậy cũng là may mắn cho em lắm. Em nghĩ nên đặt tên cho hình cờ này là. “Sơn Hà Xã Tắc” có gì sai sót xin được chỉ dạy. Xin cảm ơn tất cả mọi người.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 37 times, 1 visits today)