Các kỳ hữu thân mến.
Hôm nay tôi đăng 1 thế cờ mà tôi rất thích.
Vào khoảng năm 1993 cụ Thọ sưu tầm được thế cờ này và đưa cho mọi người cùng giải. Do tôi không còn bản ghi nên phải cố để hình dung lại và dựa vào cách giải và trí nhớ để khôi phục lại. Bởi thế có thể ván này có thể khác so với nguyên gốc 1 chút. Tuy nhiên điều đó không quan trọng gì.

Ván này đỏ đi trước. Thắng , thua hay hòa. Xin mọi người cùng giải: 

 • Đỏ thắng vì xe xanh không thể cản pháo (nếu cản hoài thì sẽ bị thua vì luật cấm trường tróc quân không có căn).Nếu anh em nào thấy tôi giải đúng thì “Click vào Cám ơn” để ủng hộ nhé! Thanks!Fen: 3ak1P2/4n4/9/8r/9/2B3B2/9/8C/9/4KA3 r
  Move:
  1. K5+1 R9+1 2. E7-9 R9-1
  3. C1.7 R9.3 4. C7.2 R3.8
  5. C2.7 R8.3 6. C7.2 R3.8
  7. C2.7 R8.5 8. C7.5 R5+1
  9. K5.4 R5+3 10. P3.4

 

 • 1.Tg.1 X9/3
  2.P1-8 X9.8
  3.Tg/1 X9-2
  4.P8-1 X2.1
  5.Tg.1 X2/1
  6.Tg/1 X2-9
  7.V7/9 X9.1
  8.Tg.1 X9/1
  9.Tg.1 X9.1
  10.S4.5 X9/1
  11.S5/6 X9.1
  12.Tg/1 X9/1
  13.Tg/1 X9.1
  14.Tg.1 X9/1
  15.Tg/1 X9/1
  16.V3/1…… đến đây đỏ thua vi không đươc trường chiếu và cũng không còn nước đỡ khả thi
(Visited 11 times, 1 visits today)