Rank after Round 6

Rk. Name FED Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Nguyễn Ngọc Minh Châu PDP 6.0 19.5 21.0 6
2 Nguyễn Thị Hương NQU 5.0 21.5 16.0 5
3 Lê Thị Thảo NQU 4.0 18.5 15.0 4
4 Nguyễn Thị Quỳnh NHU 4.0 17.5 11.0 4
5 Hoàng Anh Dũng DKE 3.0 22.5 15.0 3
6 Phạm Thị Linh MD2 3.0 20.0 11.0 3
7 Lê Thùy Phương CVA 3.0 18.5 9.0 3
8 Vũ Ngọc Anh THD 3.0 16.5 9.0 3
9 Nguyễn Thị Tuyên MD2 2.0 20.0 11.0 2
10 Nguyễn Thị Ngọc Huyền TOA 2.0 20.0 10.0 2
11 Đinh Thị Hương BV2 2.0 17.5 8.0 2
12 Bùi Thị Mai NHU 1.0 15.5 6.0 1
13 Vũ Thị Thanh Nhàn QOA 0.0 16.0 0.0 0
14 Vũ Thị Kim Luyến LTK 0.0 13.0 0.0 0
Nguyễn Thị Kim Phượng QOA 0.0 13.0 0.0 0
16 Vũ Hồng Phương NTR 0.0 12.5 0.0 0

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories

(Visited 3 times, 1 visits today)