Hình ảnh đã được nén , các vận động viên muốn download có thể vào lấy ảnh trong facebook  http://www.facebook.com/SundayChess

  1. Ngày thi đấu thứ nhất (3 ván đấu)

IMG_7895 IMG_7893 IMG_7892 IMG_7888 IMG_7887 IMG_7886 IMG_7885 IMG_7884 IMG_7883 IMG_7882 IMG_7881 IMG_7878 IMG_7876 IMG_7875 IMG_7874 IMG_7873 IMG_7871 IMG_7870 IMG_7869 IMG_7861 IMG_7860 IMG_7859 IMG_7858

chess
cờ vua
cờ vua
cờ vua

2. Ngày thi đấu thứ 2 :

 

 

 

(Visited 13 times, 1 visits today)