Giải được tổ chức từ 19/11 đến 25/11/2013 tại khách sạn Thanh Bình 2, thành phố Hồ Chí Minh. Giải có tính rating của FIDE và được truyền trực tuyến các ván đấu trên mạng internet vào lúc 9 giờ và 15 giờ hàng ngày.

Các ván 1, 3, 4, 6, 8, 9 lúc 9 giờ từ 19/11 đến 25/11; các ván 2, 5, 7, lúc 15 giờ các ngày 19, 21, 23/11.

(Visited 1 times, 1 visits today)