Tấn công mở là đấu pháp chiến thuật, trong đó, khi một quân hoặc Tốt rời khỏi vị trí sẽ mở đường cho quân tầm xa phía sau ( Hậu, Xe hoặc Tượng ) tấn công quân ( hay Tốt) hoặc tạo ra đe dọa lên ô cờ xung yếu nào đó trong thế trận của đối phương.

Tấn công mở là đấu pháp chiến thuật thường gặp trong thực tế thi đấu. Sundaychess Tv gửi đến bạn đọc những bài tập về đòn đánh này! Mời các bạn cùng tìm ra lời giải!

6                 2

Đen đi trước, thắng                                                            Trắng đi trước, thắng

5                 4

Trắng đi trước, thắng                                                            Trắng đi trước, thắng

Tác giả: WFM.Nguyễn Trần Ngọc Thủy – Sunday chess Tv

(Visited 22 times, 1 visits today)