ĐÒN CỐI XAY GIÓ

 

Kotov định nghĩa đòn cối xay gió “ là một chuỗi tấn công bắt buộc bằng việc chiếu khai thông”.

Đòn cối xay gió thường là sự kết hợp sức mạnh của bộ đôi xe – tượng.

Ví dụ:

12

Thế cờ này, bên Trắng đang thua về mặt lực lượng nhưng về thế trận thì lại ưu thế hoàn toàn.

Trắng có đầy đủ lực lượng và thế trận để thực hiện đòn “cối xay gió”, tạo ưu thế lớn về lực lượng.

1.Xg7+ Vh8 2.Xg5+ Vh7 3.Xd5 ed

Trắng hơn tượng, tốt sẽ dễ dàng dẫn tới chiến thắng.

Bên cạnh sự khai thác tấn công tích cực của đôi xe-tượng. Điều quan trọng hơn là học cách làm thế nào để phối hợp các quân khác nhau. Chúng sẽ bổ sung sức mạnh cho lẫn nhau.

Ví dụ:

13

 

Một đòn chiến thuật phải được xây dựng từ các quân, và sự phối hợp chặt chẽ mới có thể đưa đến thắng lợi.

1.Te5 Xe5 2.He5 He5 3.Tc6+ Vb8 4.Xb7+ Va8 5.Xb3#

Ván cờ này, đòn cối xay gió còn có thể dẫn tới chiếu mat.

Sau đây là một số bài tập tham khảo về đòn cối xay gió:

18                                       15

Trắng đi trước                                                                                                 Trắng đi trước

16                                          14

Đen đi trước                                                                                                           Trắng đi trước

 

 

(Visited 73 times, 1 visits today)