Ván 8 :

Thế cờ Thương Tùng Nghênh Khách

board8

(Visited 18 times, 1 visits today)