Ván 1:
board1

2.Lời giải:
Đỏ tiên thắng:

Đỏ thắng vì đen phạm luật chiếu liên tục

(Visited 13 times, 1 visits today)