Bẫy Würzburger là một bẫy khai cuộc trong Vienna Gambit. Nó được đặt theo tên ông chủ nhà băng người Đức Max Würzburgernăm 1930.

 

Bắt đầu với:

1. e4 e5
2. Mc3 Mf6
3. f4

Trắng chơi Vienna Gambit. Nước đi tiếp theo của đen là nước tốt nhất

3…. d5
4. fxe5 Nxe4
5. d3 Qh4+
6. g3 Nxg3
7. Nf3 Qh5
8. Nxd5 Bg4
9. Nf4 Bxf3
10. Nxh5 Bxd1
11. hxg3 Bxc2?

Đen cố gắng đánh lời một quân chốt, nhưng thay vào đó lại mất một quân nhẹ.

12. b3

(Xem hình.) Quân tượng đen ở c2 bị bẫy, và trắng hơn một quân nhẹ.

(Visited 58 times, 1 visits today)