Sau ván 6 tại giải Khu vực 3.3 thì 4 bàn đầu của bảng Nam đều có kết quả hòa. Trong đó, có thể thấy Bàn 1 giữa ĐKT. Lê Quang Liêm với ĐKT. Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Bàn 3 giữa ĐKT. Gomez John Paul với Laylo Darwin chủ trương giữ sức cho các ván tiếp theo.

 

Bàn 2 giữa KTQT. Wynn Zaw Htun với ĐKT. Zhang Zhong kéo dài đến nước thứ 103 nhưng ĐKT. Zhang Zhong vẫn không thể đánh bại đối thủ.

Ở Bàn 4, Kiện tướng Fide Lê Tuấn Minh đã không để thất bại trước KTQT. Pascua Haridas.

Với kết quả này, sau ván 6 thì Việt nam đang có 4 kỳ thủ trong Top 10: ĐKT. Lê Quang Liêm (vị trí 1), ĐKT. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (vị trí 2), Kiện tướng FIDE. Lê Tuấn Minh (vị trí 5) và ĐKT. Nguyễn Anh Dũng (vị trí 9).

Sunday chess.

 

(Visited 45 times, 1 visits today)