Ván 8 :

Thế cờ Thương Tùng Nghênh Khách

board8

(Visited 8 times, 1 visits today)

Comments are closed.