Enrollment Announcement – Chess Class

👑 Greetings to all chess enthusiasts and those eager to learn from the Chess Masters! 🔔 Chess class with Chess Master Phan Dân Huyền – a professional athlete played for…

Kết quả Giải Sunday Chess Online v39

Chúc mừng đến tất cả 98 kỳ thủ đã tham dự giải Sunday Chess Online lần thứ 39! Chúng tôi xin chân thành chúc mừng những kỳ thủ đã đạt…

Kết quả Giải Sunday Chess Online v38

Chúc mừng đến tất cả 78 kỳ thủ đã tham dự giải Sunday Chess Online lần thứ 38! Chúng tôi xin chân thành chúc mừng những kỳ thủ đã đạt…

Sunday Chess Online tournament lần thứ 38

(English language as below) Mời các kỳ thủ tham gia giải Cờ vua Sunday Chess Online tournament lần thứ 38. CHỦ NHẬT: từ 15:00, ngày 05 tháng 11 năm 2023. …

Kết quả Giải Sunday Chess Online v37

Chúc mừng đến tất cả 113 kỳ thủ đã tham dự giải Sunday Chess Online lần thứ 37! Chúng tôi xin chân thành chúc mừng những kỳ thủ đã đạt…

Sunday Chess Online tournament lần thứ 37

(English language as below) Mời các kỳ thủ tham gia giải Cờ vua Sunday Chess Online tournament lần thứ 37. CHỦ NHẬT: từ 15:00, ngày 01 tháng 10 năm 2023. …

Kết quả Giải Sunday Chess Online v36

Chúc mừng đến tất cả 131 kỳ thủ đã tham dự giải Sunday Chess Online lần thứ 36! Chúng tôi xin chân thành chúc mừng những kỳ thủ đã đạt…

Sunday Chess Online tournament lần thứ 36

(English language as below) Mời các kỳ thủ tham gia giải Cờ vua Sunday Chess Online tournament lần thứ 36. CHỦ NHẬT: từ 15:00, ngày 03 tháng 09 năm 2023. …

Kết quả Giải Sunday Chess Online v35

Chúc mừng đến tất cả 102 kỳ thủ đã tham dự giải Sunday Chess Online lần thứ 35! Chúng tôi xin chân thành chúc mừng những kỳ thủ đã đạt…

Sunday Chess Online tournament lần thứ 35

(English language as below) Mời các kỳ thủ tham gia giải Cờ vua Sunday Chess Online tournament lần thứ 35. CHỦ NHẬT: từ 15:00, ngày 06 tháng 08 năm 2023. …